^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH “ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING LÃNH THỔ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HÀ TĨNH”

Ngày 30.6.2023, tại văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cơ sở lý luận về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Tĩnh”; “ Vận dụng các công cụ marketin lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà...

Kết quả phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế hợp tác xã (HTX) trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhờ đó...

Khoa Kinh tế – QTKD tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023

Vào chiều ngày 05/06/2023, Khoa Kinh tế – QTKD tổ chức họp tổng kết năm học 2022 – 2023 nhằm đánh giá các hoạt động và bình xét các danh hiệu thi đua.

Tham dự hội nghị tổng kết năm học, TS. Trần Thu Thủy – Trưởng...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Tóm tắt

Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đang át triển rất mạnh mẽ, tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp được nhân lên, xã hội chú trọng các hoạt động giáo dục đào tạo về khởi nghiệp đặc biệt cho học...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube