^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

  1. BÍ THƯ

Thạc sỹ: Cù Thị Nhung

 E-mail: nhung.cuthiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0985.420.353

  1. PHÓ BÍ THƯ

Cao Thị Lệ Quyên

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0984.024.268

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube