^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Khoa Kinh tế - QTKD được thành lập theo Quyết định số 57/QĐHT, ngày 20/6/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh, hiện nay có 30 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có 02 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 24 Thạc sỹ. Các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu đều được đào tạo cơ bản tại các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước.

 

Cán bộ Giáo viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

I. Chức năng, nhiệm vụ 

1. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh 

2. Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh.

3. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và phát triển theo yêu cầu của các tổ chức Chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các địa phương, các thành phần kinh tế...

II. Chuyên ngành đào tạo

1. Đại học chính quy:

- Ngành Quản trị kinh doanh 

- Ngành Kế toán;

- Ngành Tài chính- Ngân hàng;

- Ngành Kinh tế Nông nghiệp,

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng: Kế toán tổng hợp; TCCN lên Đại học Kế toán; Cao đẳng Kế toán tổng hợp lên Đại học Kế toán.

3. Đào tạo văn bằng 2: Kế toán tổng hợp; Quản trị kinh doanh; Marketing.

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube