^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn kinh tế

 

Phó trưởng bộ môn:

- Thạc sỹ: Trương Thị Phương Thảo

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0934.352.620

Danh sách đội ngũ giảng viên

 1.  

  Họ và tên

  Học hàm-học vị

  Email

  Điện Thoại

  1.                    

  Trương Thị Phương Thảo

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0934.352.620

  2.                    

  Trần Nữ Hồng Dung

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  01244.326.949

  3.                    

  Đặng Thị Thanh Bình

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0983.144.365

  4.                    

  Đặng Thị Kim Oanh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0988.092.903

  5.                    

  Phan Thị Ái

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  01693.780.607

  6.                 

  Lê Thị Tịnh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0919.998.682

  7.                 

  Trần Quốc Hưng

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0988.746.456

  8.                 

  Nguyễn Thị Thương (TC)

  Thạc sỹ - NCS

  thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0978.929.499

  9.                 

  Lê Thị Thu

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0985.516.729

  10.                 

  Nguyễn Thị Thương (KT)

  Thạc sỹ - NCS

  thuoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0978.929.499

  11.                 

  Lê Thị Quyên

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0975.100.685

  12.                 

  Lê Thị Thu Hoài

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0962.999.167

  13.                 

  Hoàng Thị Oanh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0979.027.901

  14.

  Nguyễn Thị Dung

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0377.299.009

  15.

  Phạm Thị Hà An

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0917.557.806

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube