^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Bộ môn Quản trị kinh doanh

  1. Trưởng bộ môn:

Tiến sỹ: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0911.325.667

2. Danh sách đội ngũ giảng viên

TT

Họ và Tên

Học hàm- Học vị

Email

Điện Thoại

1

Trần Thu Thủy

Tiến Sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906.264.534

2

Nguyễn Châu Trinh

Thạc sĩ - NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983.885.408

3

Trần Thị Bình

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904.343.848

4

Bùi Minh Quỳnh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.112.922

5

Nguyễn Thị Kim Dung

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0946.020.238

6

Lê Đăng Giáp

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915.439.388

7

Nguyễn Thi Kim Nhung

Thạc sỹ- NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0977.969.706

8

Nguyễn Thị Hồng Trang

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01228.456.188

9

Võ Thị Cẩm Hiếu

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979.040.177

10

Phan Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0912.867.715

11

Nguyễn Thị Phước

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974.793.743

12

Trương Thuận Yến

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905.676.369

13

Nguyễn Viết Chính

Thạc sỹ- NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0942.234.123

14

Nguyễn Thị Nên

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0947.831.223

15

Cù Thị Nhung

Thạc sỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 0905.676.369

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube