^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Hội thảo khoa học khoa Kinh tế - QTKD tháng 06 năm 2016

Ngày 24 tháng 06 năm 2016, Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức hội nghị khoa học giảng viên toàn khoa. So với hội thảo khoa học tháng 05, đợt sinh hoạt khoa học tháng 06 có nhiều bài viết có tính chất học thuật sâu hơn và có tác dụng hỗ trợ tốt cho giảng viên trong giảng dạy và viết bài báo khoa học.

 

Nội dung cụ thể của đợt sinh hoạt khoa học tháng 06 năm 2016 như sau:

TT Tên bài Tác giả BM
1 Hạn chế tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ThS. Cao Thị Lệ Quyên QTKD
2

Hội nhập kinh tế quốc tế và những cơ hội, thách thức với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ Kinh tế
3 Quá trình điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ThS. Phan Thị Ái Kinh tế
4 Thực trạng xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Hà,tỉnh Hà Tĩnh ThS. Võ Thị Cẩm Hiếu QTKD
5 Bài học tự do hóa tài chính từ một số cuộc khủng hoảng của thế giới Ths. Lê Thị Quyên Kinh tế
6 Chính sách trọng cung và tương quan so sánh với chính sách quản lý tổng cầu Ths. Phan Thị Phương Thảo QTKD
7 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC chi nhánh Hà Tĩnh Ths. Nguyễn Thị Dung Kinh tế
8 Hoạt động cứu trợ không thường xuyên trong thiên tai Ths. Cao Thị Lệ Quyên Kinh tế
9 Lựa chọn mô hình chính sách trọng cung và khuyến nghị cho kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới Ths. Phan Thị Phương Thảo QTKD
10 Tổng quan các nghiên cứu về thị trường giáo dục đại học và marketing giáo dục Ths. Phan Thị Phương Thảo QTKD
11 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh Hà Tĩnh Ths. Nguyễn Thị Hồng Trang QTKD

Nội dung chi tiết các bài viết, bạn đọc có thể xem trên file đính kèm.

Attachments:
Download this file (KY YEU KHOA HOC THANG 6.doc)KY YEU KHOA HOC THANG 6.doc[ ]1273 kB
Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube