^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Bàn về vấn đề chuyển dịch lao động ở Hà Tĩnh

Cơ hội việc làm và thu nhập cạnh tranh đã thúc đẩy chuyển dịch lao động giữa các quốc gia và vùng miền. Hà Tĩnh là tỉnh được đánh giá có mức độ chuyển dịch lao động cao, đặc biệt là chuyển dịch lao động đi nước ngoài. Chuyển dịch lao động đã góp phần giải quyết việc làm, tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, nó cũng gây ra...

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

 

  1. Tình hình hoạt động xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2022

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) trong những tháng đầu năm 2020 đạt thấp, thậm chí nhiều thời điểm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Đến hết tháng 8, KNXK toàn tỉnh chỉ...

Kết quả phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế hợp tác xã (HTX) trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhờ đó...

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH “ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING LÃNH THỔ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HÀ TĨNH”

Ngày 30.6.2023, tại văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cơ sở lý luận về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube