^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gián đoạn nhiều hoạt động và mối liên kết kinh tế, trong đó có các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, covid, tác động.

  1. Khái quát chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng bao gồm mọi...

Khoa Kinh tế- QTKD tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với giảng viên và sinh viên. Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên không ngừng được chú...

Giải pháp vận dụng kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam

  1. Tổng quan về kế toán trách nhiệm (KTTN)

            Kế toán trách nhiệm là hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin có thể kiểm soát theo phạm vi trách nhiệm của từng nhà quản trị nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức

Hệ thống...

Ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Qua 35 năm đổi mới (1986 - 2020), đến nay nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tăng trưởng kinh tế luôn ở mức dương, có nhiều năm tăng trưởng đạt mức cao trên dưới 8%; tỷ lệ nghèo giảm mạnh từ 58% năm 1993 xuống 11,3% năm 2009 và...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube