^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Lễ kết nạp Ðảng viên của chi bộ khoa Kinh tế - QTKD

Vào hồi 16h ngày 10/10/2012, tại cơ sở 2 Trường Đại học Hà Tĩnh, Chi bộ khoa Kinh tế - QTKD long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 04 quần chúng ưu tú, gồm: Nguyễn Châu Trinh, Trần Thu Thủy, Trần Thị Khánh và Nguyễn Thị Kim Dung.

Bốn đồng chí được kết nạp đảng lần này là các giảng viên đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn, không ngừng...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube