^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH “ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MARKETING LÃNH THỔ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HÀ TĨNH”

Ngày 30.6.2023, tại văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cơ sở lý luận về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Tĩnh”; “ Vận dụng các công cụ marketin lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh” và “Thực trạng marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Tĩnh giai đoạn 2016 – 2021”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nội dung liên quan của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “ Nghiên cứu giải pháp marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh” do TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ, ủy viên chuyên trách Ủy ban kinh tế của Quốc hội làm chủ nhiệm đề tài. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách cũng như các chuyên gia, giảng viên.

các chuyên gia trình bày các tham luận liên quan đến nội dung Hội thảo.

 

Hội thảo tập trung trình bày và thảo luận về những quan điểm lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho tỉnh Hà Tĩnh; đánh giá quá trình đầu tư và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hà Tĩnh; trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả marketing lãnh thổ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2030.

 Các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách của Tỉnh tham dự hội thảo cũng đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về cơ sở lý luận về marketing lãnh thổ cũng như thực tiễn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Tĩnh. Đây sẽ là những chia sẻ, góp ý để tạo thêm cơ sở cho nhóm tác giả đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu cấp tỉnh này.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube