^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015

Ngày 1/3/2012, Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg. Mục tiêu cơ bản của Đề án là cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế. Đề án cũng hướng đến mục tiêu, trong giai đoạn 2011- 2015, tập trung lạnh mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tài chính, cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được 1 – 2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực. Với những định hướng, giải pháp cũng như lộ trình được đề ra trong Đề án, việc thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trong thời gian qua đã có những thành công nhất định.

Lộ trình thực hiện được đề ra trong Đề án giai đoạn 2011 – 2012 chủ yếu tập trung vào việc đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản và nợ xấu của các tổ chức tín dụng; tiến hành đánh giá và phân loại tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này Đề án cũng chú trọng vào việc xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém và tổ chức tín dụng khác; tập trung hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Đề án còn hướng tới việc hoàn thành căn bản phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của các ngân hàng thương mại nhà nước (trừ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam); triển khai sáp nhập, hợp nhất mua lại tổ chức tín dụng; tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại hoạt động và hệ thống quản trị.

Từ quý IV/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngoài việc tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) thì đã triển khai  các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông qua việc triển khai cơ cấu ngay một số ngân hàng yếu kém cần ưu tiên tập trung xử lý. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 734/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai thực hiện Đề án. Quyết định này đã phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng đơn vị theo các lộ trình cụ thể và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tiến hành cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng và lộ trình nêu tại Đề án. Không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước là một trong những quan điểm nhất quán của Chính phủ và NHNN trong việc cơ cấu. Quá trình chấn chỉnh, củng cố và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng hạn chế tới mức thấp nhất tổn thất và chi phí của ngân sách nhà nước cho xử lý những vấn đề của hệ thống các tổ chức tín dụng.

NHNN đã chủ động đánh giá, phân tích và triển khai xử lý ngay một số TCTD yếu kém trên cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Đó là việc thành lập các tổ giám sát tại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) yếu kém với sự tham gia của cán bộ NHNN và một số NHTM Nhà nước để theo dõi, giám sát chặt chẽ, toàn diện các ngân hàng này. Bên cạnh đó NHNN đã chỉ đạo một số NHTM Nhà nước hỗ trợ thanh khoản và sẵn sàng tham gia cơ cấu lại các NHTMCP yếu kém trong trường hợp các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở tự nguyện không thể thực hiện được. Ngoài ra, NHNN còn thuê công ty kiểm toán quốc tế thực hiện kiểm toán các ngân hàng, đồng thời NHNN tiến hành thanh tra toàn diện các NHTMCP yếu kém. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm toán, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng này xây dựng phương án cơ cấu lại.

Với những biện pháp thực hiện và nổ lực của toàn ngành, đến cuối năm 2012, về cơ bản NHNN đã kiểm soát được tình hình của các NHTMCP yếu kém thông qua các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Khả năng chi trả của các ngân hàng yếu kém đã được cải thiện đáng kể. Rủi ro, khó khăn của các ngân hàng này được kiểm soát, không lan rộng tạo tâm lý bất an cho người gửi tiền, tác động tiêu cực đến ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, và thị trường tài chính tiền tệ. Bên cạnh ba NHTMCP yếu kém gồm Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (FicomBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được hợp nhất, 2/6 NHTMCP yếu kém đã được phê duyệt Phương án cơ cấu lại và đang tích cực triển khai thực hiện cơ cấu lại dưới sự giám sát chặt chẽ của NHNN. 3/4 ngân hàng yếu kém đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép tái cơ cấu theo hướng hợp nhất với tổ chức tín dụng  khác hoặc kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng tham gia xử lý tổn thất và tái cơ cấu toàn diện ngân hàng. Các ngân hàng thương mại nhà nước (trừ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam) cũng đều đã tiến hành cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu ra công chúng đúng theo lộ trình Đề án đã đề ra trong giai đoạn 2011 – 2012.

Cho đến nay, các phương án cơ cấu lại ngân hàng yếu kém, kể cả sáp nhập, hợp nhất đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện. NHNN chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc đối với trường hợp nào theo quy định của pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng chưa phải trực tiếp bỏ tiền để cơ cấu lại bất cứ ngân hàng yếu kém nào. Ngoài ra, NHNN đã và đang phối hợp rất chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương có liên quan để xử lý kịp thời các diễn biến phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, nhờ vậy an ninh, chính trị, trật tự và an toàn xã hội được giữ vững, kêu gọi được sự đồng thuận và ủng hộ từ mọi thành phần trong xã hội, góp phần thực hiện thành công việc xử lý các NHTMCP yếu kém nói riêng và việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Có thể nói, việc tiến hành xử lý các NHTMCP yếu kém trong thời gian qua được thực hiện một cách chủ động, trên nguyên tắc thận trọng, trong tầm kiểm soát của NHNN, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Do đó, rủi ro của các NHTMCP yếu kém đã sớm được kiềm chế, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính tiền tệ và định hướng kinh tế - xã hội.

Theo Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng thì trong giai đoạn 2011-2015, tập trung lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng; nâng cao trật tự, kỷ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng. Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành được ít nhất 1-2 ngân hàng thương mại có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng trong khu vực. Mục tiêu trọng tâm mà NHNN hướng tới trong năm 2013 là: hoàn thành căn bản việc sửa đổi, bổ sung các quy định an toàn hoạt động ngân hàng; tiếp tục triển khai lành mạnh hóa tài chính (bao gồm xử lý nợ xấu và tăng vốn điều lệ), cơ cấu lại hoạt động và quản trị của các tổ chức tín dụng; hoàn thành căn bản cơ cấu lại sở hữu, pháp nhân của các NHTMCP yếu kém. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng vẫn tiếp tục các giải pháp tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại hoạt động và hệ thống quản trị của các tổ chức tín dụng.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube