^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên

1. Đặt vấn đề
Tự học tập, nghiên cứu là việc sinh viên tự mình nghiên cứu tài liệu, tự đánh giá, định
hướng, sửa chữa những yếu điểm để hoàn thiện mình theo tiêu chuẩn của nghề nghiệp tương
lai. Qua hoạt động tự học, sinh viên sẽ phát triển năng lực làm việc độc lập, tự chủ, đam mê
sáng tạo, tự tìm tòi, khám phá, bổ sung và hoàn thiện vốn tri thức...

Mức lương cơ sở và sự biến động qua các năm

Mức lương cơ sở và sự biến động qua các năm

Hoàng Thị Oanh – Khoa KT&QTKD

Trong nhiều năm trở lại đây, mức lương cơ sở liên tục tăng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sống của đối tượng cán bộ, công chức, viên...

Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên tại khoa Kinh tế - QTKD

1. Thực trạng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên thanh
niên tại khoa kinh tế - QTKD
Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong Đoàn viên thanh niên là một
nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn lực mới cho Đảng,...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HƯỞNG ỨNG NGÀY CHỦ NHẬT ĐỎ 2023

Hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 vừa chính thức khai mạc tại Đại học Bách khoa (Hà Nội). Đây là chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức hừng năm với sự tham gia của 40 đến 45 tỉnh, thành trên cả nước.  Tại Hà Tĩnh ngày...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube