^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI ONG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

TÓM TẮT

Trong những năm qua kinh tế Hương Sơn đã có bước phát triển nhanh, bền vững, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,38%; Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,39%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 30,15%; Thương mại, dịch vụ 40,46%; Thu nhập bình quân đầu người...

Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, viên chức của đơn vị BCH Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh...

Một số điều cần biết về Hộ kinh doanh cá thế

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh với quy mô nhỏ, được tổ chức đơn giản và rất phổ biến tại Việt Nam. Bài viết này sẽ đề cập đến các quy định về quyền và nghĩa vụ, ưu, nhược điểm và các quy định về các loại thuế của hộ kinh doanh cá thể....

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO TỈNH HÀ TĨNH TRONG BỐI CẢNH MỚI

 

Hợp tác quốc tế là sự liên kết của nhiều chủ thể có sự khác nhau về quốc tịch, cùng hướng tới một mục tiêu, không chống phá, chiến tranh với nhau. Hợp tác quốc tế về đào tạo hiện nay được hiểu là sự hợp tác về các hoạt động đào tạo giữa các cá...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube