^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM “DU LỊCH VĂN HÓA” VÀ “VĂN HÓA DU LỊCH”

Đặt vấn đề

Việc hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành du lịch để làm việc hiệu quả là một nhu cầu thiết thực đối với các nhà quản lý du lịch, những người công tác trong ngành du lịch. Thế nhưng, lâu nay, nhiều người công tác trong ngành Du lịch có sự nhầm lẫn giữa hai thuật ngữ Du lịch văn hóa và Văn hóa du lịch và người ta thường sử dụng lẫn lộn...

ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

  1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020

Bảng 2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Hà Tĩnh giai đoạn 2017 – 2020 theo giá so sánh 2010

Năm

GRDP (tỉ đồng)

Tốc...

KHOA KINH TẾ-QTKD TỔ CHỨC GẶP MẶT GIAO LƯU SINH VIÊN GIỎI XUẤT SẮC KHOÁ 2017-2021

Chiều ngày 23/7/2021, Khoa Kinh tế -QTKD đã tổ chức thành công buổi Gặp mặt sinh viên giỏi xuất sắc cuối khoá của Khoa.
Nằm trong nội dung kế hoạch hoạt động Tổng kết năm học, đây là dịp nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong khoá học...

Một số vấn đề cần chú ý khi lưu trữ Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Khả năng lưu trữ dưới dạng thông tin điện tử sẽ mang lại một số lợi ích thiết...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube