^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Vay tài chính có bùng nợ được không?

Vay tài chính là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, chủ yếu dựa vào uy tín của khách hàng khi họ có đủ năng lực tài chính có thể thanh toán được các khoản nợ theo đúng quy định đã đề ra. Một khoản vay tài chính thường giao động từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng và thời hạn cho vay linh hoạt từ 12 tháng đến 60 tháng. Đối với hình...

Cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh từ những dự án đầu tư tiềm năng tại Hà Tĩnh năm 2024

  1. Những dự án đầu tư tiềm năng tại Hà Tĩnh năm 2024

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, Hà Tĩnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng 25 nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với 36 dự án, tổng mức đầu tư hơn 219.000 tỷ đồng. Đến nay, trong số...

Một số biện pháp tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Kinh tế tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt lực lượng doanh nghiệp tư nhân đã góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm thay đổi“diện mạo” đất nước, tạo dấu ấn,...

KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC CHO HÀ TĨNH

Tóm tắt

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng chứng minh vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các quốc gia/vùng lãnh thổ và các địa phương. Hiện nay, nhiều địa phương của Việt Nam đã đạt được những thành...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube