^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Phân tích tình hình sản xuất nếp của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Trong những năm gần đây, giá nếp có xu hướng tăng cao so với giá lúa. Do đó, nhiều nông dân ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã chuyển từ trồng lúa sang trồng nếp. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sản xuất nếp vẫn chưa được đánh giá cao. Cho nên, nghiên cứu “Phân tích tình hình sản xuất nếp của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” nhằm phân tích kết quả của...

HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Trong hoạt động khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp vô cùng quan trọng bởi lẽ đó chính là kim chỉ nam dẫn đường từ điểm xuất phát, giúp định hướng mục tiêu, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Với lý do đó, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn chú trọng...

MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM

  1. Đặt vấn đề

Tính đến năm 2022, Việt Nam có 15 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), tuy nhiên, số lượng người tham gia vẫn còn khiêm tốn so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong nền kinh tế, ngược lại, hiện tượng rời hệ...

Những kết quả đạt được của việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua

Xây dựng NTM là một trong ba chương trình MTQG được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới, tiếp cận mục tiêu...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube