^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KINH NGHIỆM TỪ HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Tóm tắt:

Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp ở Việt Nam đang trong quá trình thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khan, đặc biệt về vấn đề tài chính của các doanh nghiệp. Bài viết tổng hợp kinh nghiệm của Hàn Quốc về chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị cho Việt Nam.

Từ khóa: đổi...

Vay tài chính có bùng nợ được không?

Vay tài chính là hình thức cho vay không cần tài sản đảm bảo, chủ yếu dựa vào uy tín của khách hàng khi họ có đủ năng lực tài chính có thể thanh toán được các khoản nợ theo đúng quy định đã đề ra. Một khoản vay tài chính thường giao động từ 10...

KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC CHO HÀ TĨNH

Tóm tắt

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng chứng minh vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các quốc gia/vùng lãnh thổ và các địa phương. Hiện nay, nhiều địa phương của Việt Nam đã đạt được những thành...

Cơ hội việc làm cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh từ những dự án đầu tư tiềm năng tại Hà Tĩnh năm 2024

  1. Những dự án đầu tư tiềm năng tại Hà Tĩnh năm 2024

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh, Hà Tĩnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng 25 nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với 36 dự án, tổng mức đầu tư hơn 219.000 tỷ đồng. Đến nay, trong số...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube