^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH HÀ TĨNH- CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

 

  1. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian vừa qua,  FDI đã và đang là một kênh bổ sung vốn rất quan trọng cho kinh tế Hà Tĩnh, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế. Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định: “Trong điều kiện...

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch miền Tây Nghệ An giai đoạn 2019-2025

  1. Thực trạng phát triển du lịch miền Tây Nghệ An giai đoạn 2019-2023
  2. Doanh thu từ hoạt động du lịch qua các giai đoạn

Doanh thu từ hoạt động du lịch của địa phương giai đoạn năm 2019 tới 2023 được thể hiện bởi bảng sau:

Bảng 2.1: Doanh thu...

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CHỨNG TỪ ĐIỂN TỬ, CHỮ KÍ SỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

  1. Chứng từ điện tử, chữ kí số

Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật Kế toán 2015 và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền...

Tình hình xuất khẩu ngành hàng giày dép của Việt Nam

  1. Đặt vấn đề

Kể từ năm 1998, giày dép luôn là một trong những mặt hàng xuất khẩu nằm trong nhóm vượt mức tỷ USD của Việt Nam, đồng thời với các lợi thế nguồn nhân công, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của nhà nước, Việt Nam cũng trở...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube