^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ TĨNH - CẦN QUAN TÂM ĐẾN CÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng là “tài sản” vô giá mà các thế hệ cha ông đi trước đã để lại cho chúng ta hôm nay, nó có thể trở thành một bộ phận quan trọng của tài nguyên du lịch nhân văn khi chúng ta biết khai thác phát huy giá trị để phục vụ cho hoạt động du lịch.

Luật du lịch Việt Nam (năm 2005) ghi rõ:...

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh hân hoan chào đón tân sinh viên K16 nhập học

Ngay từ sáng sớm ngày 06/9/2023, Các tân sinh viên Khóa 16 - Đại học chính quy trúng tuyển vào Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Hà Tĩnh và phụ huynh đã phấn khởi đến làm thủ tục nhập học tại Trường. Thời gian làm thủ tục diễn ra từ ngày 06 đến...

Bàn về vấn đề chuyển dịch lao động ở Hà Tĩnh

Cơ hội việc làm và thu nhập cạnh tranh đã thúc đẩy chuyển dịch lao động giữa các quốc gia và vùng miền. Hà Tĩnh là tỉnh được đánh giá có mức độ chuyển dịch lao động cao, đặc biệt là chuyển dịch lao động đi nước ngoài. Chuyển dịch lao động đã góp...

Tầm quan trọng của chuẩn mực kế toán công quốc tế và lộ trình ban hành, áp dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Tóm tắt

            Trước sự phát triển và phức tạp của các hoạt động Chính phủ, nhiều quốc gia trên thế giới đã gặp khó khăn trong việc giải thích và sử dụng báo cáo tài chính cho mục đích so sánh do các nguyên tắc, phương pháp và tài khoản...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube