^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Nghiên cứu tác động của các hiệp định FTA “thế hệ mới” đối với nền kinh tế Việt Nam

Tóm tắt

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Đến nay, Việt Nam đã tham gia và đang đàm phán 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có 10 hiệp định đã có hiệu lực và đang...

Khoa Kinh tế - QTKD ghi dấu ấn tại Hội thi "Sinh viên với an toàn giao thông" năm 2021

 

 

Ngày 12/01/2022, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thi “Sinh viên với an toàn giao thông” năm 2021. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật ATGT nâng cao ý thức, thái độ và hành vi của sinh viên khi tham...

Một số kết quả triển khai chương trình OCOP tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Chương trình OCOP (One Commune, One Product - mỗi xã một sản phẩm) là một chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam, được triển khai tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước ở giai đoạn đầu tiên 2018-2020. Trong đó, Hà...

Dịch vụ Logistics– Lĩnh vực mới hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế

Ngành dịch vụ Logistics là một trong những ngành dịch vụ khá đặc biệt, nó gắn liền từ khâu đầu tiên của quá trình sản xuất đến khâu cuối cùng của quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ. Do đặc thù này nên khi đại dịch tác động lên ngành...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube