^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Khái niệm kế toán môi trường đã được xuất hiện và phát triển từ những năm của thập niên 90 của thế kỷ trước ở nhiều quốc gia trong bối cảnh vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề kế toán môi trường chưa được các doanh nghiệp ở Việt Nam quan tâm thực hiện. Bài viết nhăm giới thiệu một số vấn đề...

Marketing Online Với các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Tĩnh

1. Một số vấn đề về marketing và marketing online

1.1 Khái niệm Marketing

Ngày nay, Marketing là một khái niệm quen thuộc trong đời sống kinh tế-xã hội, được vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là...

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm học 2021-2022

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tiến hành Hội nghị viên chức cấp Khoa năm 2021 tại văn phòng Khoa Kinh tế - QTKD.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh có TS. Đoàn Hoài...

Một số quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề kế toán

Hiện nay, tại Việt Nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi đó việc duy trì một bộ máy kế toán thường xuyên tại doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều chi phí, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy mà...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube