^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Khai giảng lớp Tin học chuẩn đầu ra tối thứ 5 ngày 06 tháng 11 năm 2014

Sinh viên đã đăng ký học môn Tin học, tối 19h15 ngày 06 tháng 11 năm 2014 có mặt tại phòng máy 503 tầng 5 nhà A1 cơ sở 3 để khai mạc và tổ chức học.

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube