Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

  1. BÍ THƯ

Thạc sỹ: Cù Thị Nhung

 E-mail: nhung.cuthiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0985.420.353

  1. PHÓ BÍ THƯ

Cao Thị Lệ Quyên

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0984.024.268