Khai giảng lớp Tin học chuẩn đầu ra tối thứ 5 ngày 06 tháng 11 năm 2014

Sinh viên đã đăng ký học môn Tin học, tối 19h15 ngày 06 tháng 11 năm 2014 có mặt tại phòng máy 503 tầng 5 nhà A1 cơ sở 3 để khai mạc và tổ chức học.