^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

 

Tóm tắt: Dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã làm thay đổi căn bản hành vi của người tiêu dùng. Các hạn chế về di chuyển do ảnh hưởng bởi dịch bệnh lại trở thành một động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của hành vi mua sắm trực tuyến, nhằm thay thế các hành vi mua sắm truyền thông tại...

Hoạt động chuyển đổi thẻ chip của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 

Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nhiều ngân hàng đã chủ động phát hành và đổi thẻ ATM gắn chip cho khách hàng, theo lộ trình đề ra tại Thông tư 41/TT-NHNN của NHNN ban hành ngày 28/12/2018. Đến ngày 31/12/2021,...

ĐÁNH GIÁ TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

  1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020

Bảng 2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Hà Tĩnh giai đoạn 2017 – 2020 theo giá so sánh 2010

Năm

GRDP (tỉ đồng)

Tốc...

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM “DU LỊCH VĂN HÓA” VÀ “VĂN HÓA DU LỊCH”

Đặt vấn đề

Việc hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành du lịch để làm việc hiệu quả là một nhu cầu thiết thực đối với các nhà quản lý du lịch, những người công tác trong ngành du lịch. Thế nhưng, lâu nay, nhiều người công tác trong ngành Du lịch có...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube