^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tỷ Giá / Giá Vàng

Tỷ giá Loại tiền VNĐ
 • USD
 • EUR
 • HKD
 • CHF
 • JPY
 • AUD
 • CAD
 • SGD
 • NZD
 • THB
 • NOK
Giá vàng 99,99
Mua Bán
 • SJC 10:00
 • SJC lẻ :00
(Đơn vị: 1000đ/chỉ)
Nguồn: VietPublic

Tai lieu ke toan may

Default Image

MỘT SỐ QUI ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRONG NĂM 2018

 Là nhân viên kế toán, giảng viên hay người học đều phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và phải thường xuyên tìm hiểu những quy định mới về kế toán. Trong năm 2018 này, có một số qui định liên quan đến tiền lương, BHXH, chứng chỉ kế toán viên, xử phạt vị phạm lĩnh vực kế toán, thuế TNDN mà người làm công tác kế toán cần cập nhật. Về tiền lương và…
18

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN VŨ QUANG – TỈNH HÀ TĨNH

in Nghiên cứu
Vũ Quang là huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập năm 2000. Qua 17 năm xây dựng và phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội huyện Vũ Quang…
36

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh năm học 2017 - 2018 và tập huấn nghiên cứu khoa học sinh viên

in Nghiên cứu
Nhằm khích lệ và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học của sinh viên đồng thời thực hiện kế hoạch NCKH, chiều ngày 2 tháng 5 năm 2018 Khoa…
62

Phân tích tài chính theo hệ thống CAMELS

in Nghiên cứu
Hệ thống CAMELS là hệ thống xếp hạng, giám sát tình hình ngân hàng của Mỹ và được coi là chuẩn mực đối với hầu hết các tổ chức trên toàn thế giới…

Sinh viên nổi bật

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube