^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Doanh nghiệp Hà Tĩnh với các cơ hội và thách thức khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực

Từ ngày 1/8/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) bắt đầu có hiệu lực với những nội dung cam kết toàn diện và ở mức cao nhất trong số các FTA đã ký kết của Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do này được kỳ vọng sẽ có những tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Để có thể tận dụng các ưu...

Quy định về hợp đồng lao động điện tử có hiệu lực từ năm 2021

  1. Hợp đồng lao động điện tử là gì?

Căn cứ theo điều 15 Luật Lao động hiện hành thì“Hợp đồng lao động  là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương , điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên...

Giải pháp khai thác tài nguyên nhân văn trong phát triển du lịch Hà Tĩnh

  1. Phân loại tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch là khách thể của du lịch và là cơ sở phát triển của ngành du lịch. Mọi nhân tố có thể kích thích động cơ du lịch của khách du lịch được ngành du lịch tận...

Một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 đến ngành du lịch ở Việt Nam

Theo thống kê của Word Bank năm 2019, du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, chiếm gần 10% GDP của Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, đây cũng là ngành kinh tế nhạy cảm nhất với dịch bệnh. Dịch bệnh Covid 19 trở nên nghiêm trọng từ đầu...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube