^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh của tỉnh Hà Tĩnh

Hiện nay, Du lịch tâm linh đang phát triển mạnh mẽ và trở thành xu hướng phổ biến ở Việt Nam. Tỉnh Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch. Với hệ thống di tích văn hoá lịch sử phong phú tạo cho Hà Tĩnh lợi thế nổi trội trong phát triển du lịch tâm linh. Hà Tĩnh có bề dày lịch sử của vùng đất gắn liền với chiều dài lịch sử...

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối năm này, kinh tế Việt Nam đang  có dấu hiệu ổn định trở lại và dần chuyển biến tích cực về...

Việc thực hiện các chức năng tiền lương của chính sách tiền lương Việt Nam

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương. Thông qua chính sách tiền lương, Nhà...

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH SAU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH (1991-2020)

Tóm tắt:

Kỳ họp thứ 9 và thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của 13 tỉnh, thành phố, chia tách 8 tỉnh thành 16 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ Tĩnh. Như vậy, sau 15 năm hợp nhất hai tỉnh Nghệ An và Hà...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube