^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tỷ Giá / Giá Vàng

Tỷ giá Loại tiền VNĐ
 • USD
 • EUR
 • HKD
 • CHF
 • JPY
 • AUD
 • CAD
 • SGD
 • NZD
 • THB
 • NOK
Giá vàng 99,99
Mua Bán
 • SJC 10:00
 • SJC lẻ :00
(Đơn vị: 1000đ/chỉ)
Nguồn: VietPublic

Tai lieu ke toan may

Giới thiệu về ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thương, tiền tệ. Với xu hướng hội nhập kinh tế sâu rộng, đa dạng cơ hội nghề nghiệp nên ngành học này luôn có sức hút đối với thí sinh. Nói đến ngành Tài chính - Ngân hàng là nói đến sự năng động, cạnh tranh, với chế độ đãi ngộ tốt và thu nhập hấp dẫn. Tài chính ngân hàng là…
21

Kết quả việc triển khai Chuẩn mực vốn Basel II nhằm nâng cao khả năng nắm bắt, xử lý rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động tại Việt Nam

in Tin tức - Sự kiện
Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng.…
21

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH & LỮ HÀNH THAM GIA TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

in Tin tức - Sự kiện
Chiều ngày 28/4/2022, sinh viên các lớp K11 Quản trị du lịch & lữ hành và K12 Quản trị du lịch & lữ hành đã có buổi tham gia trải nghiệm thực tế tại…
29

Công tác chuẩn bị cho Hội thao Công đoàn năm 2022 của Công đoàn Khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh

in Tin tức - Sự kiện
Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 -19/05/2022); kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh. Thực hiện theo…

Sinh viên nổi bật

Một số điểm mới trong xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là địa phương được trung ương chọn làm điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương, Ban Chỉ đạo NTM Hà Tĩnh bắt tay xây dựng đề án, bộ tiêu chí xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, trên cơ sở chỉ đạo, góp ý của Ban Chỉ đạo NTM Trung ương. Các sở, ngành tham mưu, xây dựng đề án theo từng tiêu chí liên quan và tỉnh cũng làm việc với các bộ, ngành theo các tiêu chí, lĩnh vực phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo, góp ý cho đề án.

Hà Tĩnh xác định: “Xây dựng NTM kết nối đồng bộ, có chiều sâu, có nâng tầm, nâng cấp, gắn phát triển đô thị. Cụ thể: Xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh bền vững, phát huy cao sức mạnh cộng đồng, đặt lợi ích người dân lên trên hết; nâng cao vai trò chủ thể, vị thế của người nông dân; gắn với phát triển đô thị; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh văn minh, thân thiện; xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, đảm bảo sự liên kết, kết nối đồng bộ giữa các vùng, miền, dựa trên nền tảng cộng đồng (khu dân cư), người dân là chủ thể…”

Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025

Để phấn đấu đạt được mục tiêu hoàn thành tỉnh nông thôn mới trước năm 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực, phấn đấu 100% huyện, xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Với nhóm xã chưa đạt chuẩn NTM, Hà Tĩnh sẽ tập trung chỉ đạo, ưu tiên các xã trong nhóm này hoàn thành các nội dung, tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Trong đó, quan tâm cao hoàn thành các nội dung, tiêu chí chủ yếu như: làm mới, nâng cấp đường giao thông nông thôn, trồng bổ sung cây xanh, nâng cấp sửa chữa hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp. Hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học đạt chuẩn quốc gia, xây mới, nâng cấp các nhà văn hóa xã.

Về sản xuất, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành. Xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm chủ lực áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tiên tiến; bảo tồn và phát triển các làng nghề, sản phẩm đặc sản gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó, nâng mức thu nhập bình quân của các xã bằng mức tối thiểu yêu cầu đạt chuẩn của từng năm. Đến năm 2025, phấn đấu đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo mức tối thiểu theo yêu cầu đạt chuẩn từng năm.

Cùng với nhóm xã trên, Hà Tĩnh xác định phương hướng, nhiệm vụ cho các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020, cụ thể, cần củng cố, hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 trước năm 2023, như về: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Đồng thời cập nhật các tiêu chí theo yêu cầu mới, tập trung cao nâng thu nhập bình quân đầu người của xã; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch thường xuyên, an toàn từ hệ thống cấp nước tập trung,…

Với kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 có 100 số xã đạt chuẩn nông thôn mới; cuối năm 2024 tất cả các huyện, thị đều đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, Hà Tĩnh tiếp tục quan điểm chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả tiêu chí, gắn với xây dựng đô thị văn minh, hướng tới xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube