Chi bộ Khoa Kinh tế- QTKD tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021

Vào hồi 8h30 phút ngày 1 tháng 12 năm 2021, Chi bộ Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Trần Thu Thủy - Bí thư chi bộ; Đồng chí Đặng Thị Kim Oanh – Phó Bí thư chi bộ chủ trì ; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang - Chi uỷ viên làm thư ký, cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

       Đồng chí Trần Thu Thủy trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể và Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 của chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD, và tự nhận xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đảng viên đồng tình, nhất trí cao với bản báo cáo, tuy nhiên, cũng chỉ ra những khó khăn của chi bộ như công tác tuyển sinh, công tác học tập nâng cao trình độ của giảng viên, công tác phát triển Đảng....

 

Đồng chí Trần Thu Thủy trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể và Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 của chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

       Tại cuộc họp, các Đảng viên đã tự kiểm điểm, đánh giá bản thân trên tinh thần trung thưc, về các mặt tích cực và hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Các đảng viên cũng nhận được ý kiến góp ý khách quan, chân thành từ phía các Đảng viên trong chi bộ, với tinh thần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất và không ngừng tiến bộ.

                                                     Chi bộ lắng nghe bản tự kiểm điểm của các Đảng viên trong chi bộ

Cũng tại cuộc họp, Đồng chí Trần Thu Thủy đã lắng nghe và chia sẻ những khó khăn đối với các Đảng viên là giảng viên chưa đảm bảo trình độ Tiến sĩ, đồng thời động viên các đồng chí nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ học tập, vì đây vừa là điều kiện vừa là cơ hội đối với các giảng viên.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, chi bộ đã hoàn thành cuộc họp đánh giá, kiểm điểm chất lượng đảng viên, chi ủy, chi bộ năm 2021, 100% đảng viên tham dự nhất trí với toàn bộ nội dung cuộc họp kiểm điểm cuối năm.