Một số quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề kế toán

Hiện nay, tại Việt Nam các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi đó việc duy trì một bộ máy kế toán thường xuyên tại doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều chi phí, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy mà việc tìm kiếm dịch vụ kế toán với chi phí tiết kiệm hơn, thuận tiện hơn là xu thế tất yếu. Tuy nhiên để thực hiện dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp thì cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kế toán. Vậy chứng chỉ hành nghề kế toán là gì? Điều kiện để dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán là gì? Để dự thi thì thí sinh cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ? Sự cần thiết của chứng chỉ hành nghề kế toán? Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề nêu trên.

Chứng chỉ hành nghề kế toán là gì?

Chứng chỉ hành nghề kế toán (tên tiếng Anh: Certified Public Accountants viết tắt là CPA) là giấy chứng nhận hành nghề kế toán được Bộ Tài chính cấp khi cá nhân đã trải qua một kỳ thi đạt chuẩn của Bộ Tài chính, là cơ sở để xác định năng lực, phẩm chất của một kế toán viên.

Điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Căn cứ và điều 4, thông tư số 91/2017/TT-BTC, để được dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán, cá nhân phải hội đủ các điều kiện sau:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: tài chính, kế toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;

- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

- Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định;

- Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán.

            Hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

            Theo điều 5, thông tư số 91/2017/TT-BTC, thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ chuẩn bị trong hồ sơ dự thi các tài liệu sau:

            - Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, dán ảnh 3×4 và đóng dấu giáp lai theo quy định, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị đang công tác và đóng dấu xác nhận.

- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 91/2017/TT-BTC có xác nhận của tổ chức cấp hoặc đơn vị công chứng. Nếu văn bằng thuộc chuyên nhành khác thì phải nộp theo bảng điểm có chứng thực, nếu có bằng thạc sỹ, tiến sỹ nộp thêm bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học.

- 03 ảnh cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 06 tháng, 02 phong bì ghi sẵn họ và tên, địa chỉ người nhận và có dán tem.

Sự cần thiết của chứng chỉ hành nghề kế toán

Chứng chỉ hành nghề kế toán giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động của các cá nhân hành nghề kế toán hiện nay và khi đã có chứng chỉ, cá nhân có thể tự tìm một công việc kế toán tại một doanh nghiệp hoặc chủ động mở doanh nghiệp cung ứng về dịch vụ kế toán.

Trong một doanh nghiệp, kế toán viên có thể có hoặc không có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên chứng chỉ hành nghề kế toán lại không thể thiếu nếu người làm kế toán muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, đặc biệt trong thời kì dịch vụ kế toán với sự tiết kiệm chi phí và tiện lợi trở nên nở rộ như hiện nay. Khi có chứng chỉ hành nghề kế toán, ứng viên sẽ chứng minh được năng lực và sự chuyên nghiệp của mình trong lĩnh vực kế toán và có đủ tính thuyết phục để doanh nghiệp, công ty tuyển dụng.

Tài liệu tham khảo

Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017.