^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế -QTKD trường đại học Hà Tĩnh

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nghiên cứu khoa học là quá trình trải nghiệm từ lý thuyết đến thực tiễn, giúp sinh viên bước đầu rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, tự khám phá, tự bồi dưỡng kiến thức. Nghiên cứu khoa học (NCKH) sẽ giúp sinh viên có kiến thức về phương pháp học và tự học, hình thành và hoàn thiện nhân cách, có tư duy tích cực trong nhận thức và hành vi. Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trong những năm gần đây, hoạt động NCKH trong sinh viên của trường Đại học Hà Tĩnh nói chung và sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD nói riêng luôn được đầu tư, quan tâm và có nhiều kết quả và thành tích nổi bật.

Hội nghị sinh viên NCKH là hoạt động thường niên của trường ĐHHT

NCKH của sinh viên là hoạt động thường niên của trường Đại học Hà Tĩnh, số lượng các đề tài đăng ký tham gia NCKH của sinh viên ngày càng tăng về số lượng và chất lượng qua các năm: cụ thể như năm 2016 có 14 đề tài đăng ký, năm 2017 số lượng đề tài là 17 đề tài. Đi cùng với số lượng, chất lượng các đề tài của sinh viên cũng rất có ý nghĩa trong thực tiễn, có nhiều đề tài đạt thành tích cao của hội nghị sinh viên NCKH của trường. Đặc biệt năm 2018, Khoa kinh tế - QTKD có 1 đề tài của sinh viên được đi dự thi và dành giải thưởng trong cuộc thi sinh viên NCKH toàn quốc.

Sinh viên đạt giải trong cuộc thi sinh viên NCKH năm 2018

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, thế nhưng hiện nay, hoạt động NCKH của sinh viên vẫn đang gặp phải một số khó khăn, như trang thiết bị cho nghiên cứu còn hạn chế, nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đề tài còn chưa cao, việc tìm kiếm thông tin, phương pháp luận còn hạn chế, việc xử lí các công việc của sinh viên còn phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Chính vì vậy, để đẩy mạnh hoạt động NCKH trong đoàn viên sinh viên Nhà trường và giúp các em có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, LCĐ Khoa Kinh tế - QTKD đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, đôn đốc sinh viên trong việc lựa chọn các hướng nghiên cứu đề tài phù hợp vớikhả năng, cũng như các đề tài phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Khoa cũng đã  tổ chức hướng dẫn cho các bạn sinh viên với các nội dung đã được chọn lọc phù hợp do các thầy cô là giảng viên nhiều kinh nghiệm của Khoa, củaTrường trực tiếp hướng dẫn.

Bên cạnh đó, để ngày càng nâng cao hơn nữa năng lực NCKH của sinh viên và tạo tiền đề cho việc viết khóa luận cuối khóa, trong thời gian tới khoa kinh tế- QTKD đã có kế hoạch mở cáclớp tập huấn cho các bạn sinh viên với các nội dung tập huấn như: “Xác định hướng nghiên cứu và chọn đề tài”,“Phương pháp viết đề xuất nghiên cứu khoa học”, “ Phương pháp thiết kế phiếu điều tra”,“Phương pháp Xử lý và phân tích số liệu trong kinh tế”; “Phương pháp trình bày báo cáo bằng PowerPoint”,… Nhằm giúp sinh viên làm quen với phương pháp NCKH và ứng dụng các lý thuyết đã học vào thực tiễn ở các khóa tham gia, bởi đó là nơi để giao lưu, học hỏi, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng mạng lưới NCKH giữa sinh viên trong toàn Khoa cũng như trong toàn Trường, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phong trào NCKH ở Khoa Kinh tế- QTKD trong thời gian tới.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube