Nghiên cứu sinh Trần Thu Thủy – Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế

Chiều ngày 16/12/2016 tại Nhà I, Trường Đại học Thương Mại NCS Trần Thu Thủy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành: Quản lý kinh tế, mã số: 62.34.04.10 với đề tài: "Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực canh tranh của Hà Tĩnh".

            Vấn đề về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đã có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau song chưa có một nghiên cứu nào toàn diện xem xét sự tác động của môi trường kinh doanh đến năng lực cạnh tranh của một địa phương. Luận án của NCS Trần Thu Thủy đã kế thừa các nghiên cứu trước nhưng điểm khác biệt là đã luận giải rõ việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chịu tác động của nhiều yếu tố thuộc môi trường kinh doanh địa phương vì vậy hoàn thiện môi trường kinh doanh là nội dung quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Luận án đã xây dựng được mô hình đánh giá tác động của môi trường kinh doanh với việc nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương và phân tích cho địa phương Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra được quan điểm, định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Có thể nói đề tài luận án mang tính cấp thiết cao, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

            Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn – Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Thương mại và TS. Phạm Xuân Hậu – Vụ phó vụ tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, NCS Trần Thu Thủy đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình trước thời hạn. Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ với Hội đồng đánh giá là những chuyên gia đầu ngành: GS,TS. Phạm Vũ Luận (Nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch); PGS,TS. Nguyễn Văn Lịch (Viện nghiên cứu Thương mại – Phản biện 1); PGS,TS. Phạm Thu Hương (Trường Đại học Ngoại thương – Phản biện 2); PGS,TS. Đào Thị Minh Thanh (Học viện tài chính – Phản biện 3); PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên (Trường Đại học Thương mại – UV thư ký); PGS,TS. Hoàng Yến (Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội - UV); PGS,TS. Trần Hùng,Trường Đại học Thương mại - UV).  

 Tại lễ bảo vệ luận án, dưới sự chủ trì của GS,TS. Phạm Vũ Luận – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS trong suốt thời gian triển khai thực hiện đề tài, 100% thành viên hội đồng và các vị cử tọa đã thống nhất và đánh giá cao kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS. NCS Trần Thu Thủy đã rất tự tin trình bày một cách hệ thống, mạch lạc và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình và đã tự tin trả lời trước hội đồng các vấn đề mà các thành viên hội đồng đặt ra và được các thành viên hội đồng, toàn thể cử tọa tham dự nhất trí cao. Hội đồng chấm luận án đã nhất trí ra Quyêt nghị luận án của NCS Trần Thu Thủy là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ kinh tế, đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Hà Nội công nhận học vị Tiến sĩ cho NCS Trần Thu Thủy. Chúc mừng NCS. Trần Thu Thủy và chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh có thêm một nhà khoa học trẻ, năng lực.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

 

PGS,TS. Nguyễn Văn Lịch nhận xét phản biện luận án

GS,TS. Phạm Vũ Luận thay mặt cơ sở đào tạo chúc mừng Tân Tiến sĩ

Tân Tiến sĩ chụp ảnh cùng hội đồng và người hướng dẫn khoa học

PGS,TS. Bùi Xuân Nhàn – người HDKH chúc mừng Tân Tiến sĩ

Các thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD, Trường ĐH Hà Tĩnh chúc mừng Tân Tiến sĩ