^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sỹ

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, trường Đại học Thương mại Hà Nội đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên nghành Quản lí kinh tế, đề tài luận án  “Quảný nhà nước về phát triển kinh tế biển các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam”.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng bảo vệ luận án đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Hội đồng bảo vệ thông qua hồ sơ khoa học của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền trong thời gian qua. Các thành viên  trong Hội đồng đánh giá luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được  mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Hội đồng bảo vệ thông qua hồ sơ khoa học của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền trong thời gian qua. Các thành viên  trong Hội đồng đánh giá luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được  mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Trường ĐH Thương mại, Khoa Kinh tế - QTKD của trường Đại học Hà Tĩnh và gia đình, người thân tặng hoa chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền./.