^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa KT - QTKD tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa tháng 9 năm 2017

Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế - QTKD luôn xác định nghiên cứu khoa học, nghiên cứu nâng cao trình độ là một trong những nội dung then chốt để xây dựng và phát triển Khoa nói chung và Nhà trường nói riêng.

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 26 tháng 9 năm 2017 Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức “Hội thảo khoa học cấp Khoa tháng 9 năm 2017”.


Hội thảo có 6 bài viết của các giảng viên thuộc bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại NHNN&PTNT Chi nhánh Thành Sen (Th.s Trần Quốc Hưng)

2. Đánh giá hoạt động thu Ngân sách Nhà nước của cục thuế tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 (Th.sTrương Thị Phương Thảo)

3. Vị thế đồng Euro (Th.s Lê Thị Quyên)

4. Đánh giá những tồn tại của hệ thống kế toán công Việt Nam trên phương diện so sánh với các chuẩn mực kế toán công quốc tế (Th.s Hoàng Thị Oanh)

5. Công tác quản lý thuế trong hoạt động thu ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Tĩnh (Th.sTrần Nữ Hồng Dung)

6. Nâng cao năng lực tài chính tại chi nhánh Viettel Hà Tĩnh (Th.s Phạm Thị Hà An)

Đây được xem là hoạt động NCKH thường xuyên của Khoa, nhằm thúc đẩy tinh thần NCKH của các giảng viên và tạo điều kiện cho các giảng viên trao đổi kiến thức, tranh luận về các vấn đề kinh tế, tài chính, tạo môi trường học hỏi cho các giảng viên trẻ.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube