^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên tăng cường vận dụng các kiến thức lý luận và phương pháp nghiên cứu đã được học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự đào tạo.

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Anh Vũ- Trưởng phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng, ThS. Ngô Tất Đạt- Trưởng phòng Công tác Chính trị- HSSV, ThS. Phạm Xuân Cường- Đại diện phòng Đào tạo, chủ tịch hội sinh viên, TS. Hoàng Ngọc Hà- Trưởng khoa và toàn bộ giảng viên, sinh viên của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Hội nghị đã trao giải thưởng giáo viên và sinh viên đạt giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XX- năm học 2018 cho giáo viên hướng dẫn Ths. Bùi Minh Quỳnh cùng nhóm sinh viên.

Vượt qua vòng sơ khảo, 5 đề tài đã đạt giải khuyến khích, 6 đề tài có chất lượng cao, có tính mới và ý nghĩa thực tiễn đã được lựa chọn để báo cáo tại Hội nghị, bao gồm:

+ Đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng dài hạn tại ngân hàng Sacombank Hà Tĩnh” của nhóm sinh viên lớp 8A TCNH

+ Đề tài “Ảnh hưởng của giảng viên tới sự hài lòng của sinh viên: Nghiên cứu tại Trường Đại học Hà Tĩnh” của nhóm sinh viên 8B TCNH

+ Đề tài “Xu hướng lựa chọn việc làm của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh sau tốt nghiệp” của nhóm sinh viên lớp 9 KT

+ Đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng ngoại thương Lào” của nhóm sinh viên lớp 9B TCNH

+ Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phát triển tiềm năng du lịch biển” của nhóm sinh viên lớp 9 QTDVDL&LH

+ Đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên Lào đối với chất lượng dịch vụ ký túc xá cơ sở mới Trường Đại học Hà Tĩnh” của nhóm sinh viên lớp 10 TCNH

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, ban giám khảo đã lựa chọn ra 3 giải ba thuộc về nhóm sinh viên các lớp: 8A TCNH, 9 QT DL &LH, 10 TCNH; hai giải nhì thuộc về nhóm sinh viên các lớp 8B TCNH, 9B TCNH; và giải nhất thuộc về nhóm sinh viên lớp 9 KT.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube