^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp năm 2017

Từ ngày 13/02/2017, các lớp cuối khóa bắt đầu tính thời gian thực tập. Mọi chi tiết về kế hoạch, bao gồm thời gian, lịch trình, phân công giảng viên hướng dẫn, các biểu mẫu và phiếu chấm điểm của đơn vị thực tập và giảng viên đều được thể hiện. Sinh viên các lớp theo dõi và thực hiện cho tốt.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube