^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, KhoaKinhtế - QTKD đã diễn ra cuộc hội nghị trự ctuyến trên ứng dụng google Meet về hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. Đây là một cuộc thi do khoa Kinhtế - QTKD tổ chức hàng năm. Năm nay do dịch bệnh covid-19 nên khoa tổ chức hội ngh ịtrực tuyến.

            Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học được tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; nângcaokhảnăngnghiêncứukhoahọcđộclậpvàlàmviệctheonhómcủasinhviên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.

            Năm nay, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học đã thu hút được tổng số 11 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên của khoa tham gia xét giải. Những đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, du lịch, hoạt động học tập của sinh viên... Đây là những đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn.

            Kết quả sau vòng đánh giá xét duyệt, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đề tài tham dự hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh năm học 2019 - 2020.

            Giải nhất thuộc về đề tài“ Phát triển thương hiệu trường Đại học Hà Tĩnh” Do nhóm sinh viên lớp K9 Kế toán thực hiện. Hai giải nhì thuộc về hai đề tài“Nâng cao khả năng tìm việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng, trường Đại học Hà Tĩnh” do nhóm sinh viên lớp 9A TCNH và đề tài “Phát triển kỹ năng mềm của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo” do nhóm sinh viên lớp 11 TCNH thực hiện. Hai giải ba thuộc về đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên chuyên ngành kế toánTrường Đại học Hà Tĩnh” do nhóm sinh viên K10 Kế toán thực hiện và đề tài “Quản lý dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam chi nhánh huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh” do nhóm sinh viên lớp K10 TCNH thực hiện. Và 6 giải khuyến khích cho các đề tài của các nhóm sinh viên lớp K9B TCNH, K10 Du lịch, K11 Kế Toán, K11 Quản trị kinh doanh, K10 Kế toán và K9-10 Du lịch.

            Như vậy hoạt động nghiên cứu khoa học của các em sinh viên được sự khuyến khích của ban chủ nhiệm khoa cùng sự hướng dẫn của các giảng viên, các nhóm sinh viên đã thực hiện được nhiều đề tài mang tính thiết thực cao. Đây chính là môi trường cho các em sinh viên được sáng tạo, tư duy trong nghiên cứu khoa học và học tập, nâng cao các kỹ năng cần thiết cho các em.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube