^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020 THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

Thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 119/2018/NĐ-CP

          Theo điều 35, nghịđịnh 119/2018/NĐ – CP thìViệc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.        

Như vậy, theo nghị định này thì trước ngày 1/11/2018, doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in. Sau ngày 01/11/2018: Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy chưa sử dụng hết thì sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi hết đến ngày 01/11/2020; nếu doanh nghiệp sử dụng hết hóa đơn giấy trước thời điểm này thì sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

          Một số lợi ích và khó khăn khi áp dụng hóa đơn điện tử

          Việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại một số lợi ích thiết thực như: Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, quản trị kinh doanh, đối chiếu dữ liệu; thông qua phương tiện điện tử nên thời gian giao dịch sẽ được rút ngắn. Hóa đơn điện tử góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

          Bên cạnh lợi ích thì việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại những khó khăn như:  Doanh nghiệp phải có một hạ tầng kỹ thuật tốt để đáp ứng những quy định của Luật Giao dịch điện tử và phải có nguồn nhân lực có chuyên môn tốt để có thể am hiểu và vận hành đúng theo yêu cầu của hoá đơn điện tử

          Tài liệu tham khảo

          Nghị định số 119/2018/NĐ – CP ngày 12/09/2018.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube