^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 133/2016/TT – BTC  ra đời thay thế quyết định 48/2006/QĐ- BTC với nhiều sự thay đổi đáng kể, mục đích giao tính tự chủ cho doanh nghiệp nhiều hơn, quan tâm đến bản chất vấn đề hơn hình thức. Sự thay đổi đó thể hiện thông qua hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản, báo...

Xem thêm: So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC  hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT –...

Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

Năm 2015, với cách tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số hộ nghèo 41.998 hộ, chiếm 11,4% với 103.929 nhân khẩu. Tổng số hộ cận nghèo 30.953 hộ, chiếm 8,4% với 119.484 nhân...

Xem thêm: Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan ) và trường Đại học Hà Tĩnh

Từ ngày 8/1/2017 đến ngày 12/01/2017, trường đại học Hà Tĩnh rất hân hạnh đón tiếp đoàn giảng viên và sinh viên trường đại học Nakhon Phanom sang thăm trường đại học Hà Tĩnh. Trong 5 ngày, giảng viên và sinh viên hai trường đã có nhiều hoạt động...

Xem thêm: Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon...

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TỪ THÁNG 2 NĂM 2017

Theo thông tư số 42/2016 TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành thì hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2017 giữ nguyên so với 2016, bên cạnh đó có một số nội dung mới như sau:

-

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube