^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Đại học Quốc gia Úc: Thế giới có thể thiệt hại 21 nghìn tỷ USD vì Covid-19

Nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 21,8 nghìn tỷ USD chỉ riêng trong năm 2020 vì Covid-19, theo phân tích mới từ Đại học Quốc gia Úc (ANU).

Một nhóm nghiên cứu tại ANU, đứng đầu là Giáo sư Warwick McKibbin và Roshen Fernando, đã mô hình hóa 6 kịch bản mới về tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu. Nghiên cứu này cũng xem xét...

Bảo hiểm xã hội – Mức đóng năm 2020 và một số quy định khác liên quan

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết,...

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động thanh toán cả về chất và lượng với nhiều sản phẩm,...

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ.

Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của hoạt động thanh toán cả về chất và lượng với nhiều sản phẩm,...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube