^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Những tố chất cần có của nhà quản trị giỏi

Nhà quản trị là những người làm việc trong các tổ chức, công việc của họ là phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định và kết dính các công việc không phải là quản trị trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó.

Nhà quản trị giỏi là người luôn hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của mình, với kết quả và hiệu quả cao,...

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TIỀN GỬI MỚI

Người gửi tiền được trả tối đa bao nhiêu tiền bảo hiểm nếu ngân hàng phá sản?

Theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì nếu tổ chức tín dụng bị phá sản, người gửi tiền tiết kiệm sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75...

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. Hội nghị được tổ chức với mục đích nâng cao tinh thần nghiên cứu khoa học của...

TỔNG KẾT KHÓA HỌC “ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”

Sau hơn 2 tháng học tập, ngày 8/6/2019 khóa đào tạo “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” do Trung tâm Hoa Kỳ, Đại Sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức cho học sinh, sinh viên đã chính thức kết thúc.

            Đây là lần thứ 3...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube