^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh làm việc với Đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity, Canada

Trong 02 ngày 21/8 và 25/8/2014, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đã có các buổi làm việc với đoàn giảng viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ đề “Đất nước Canađa”, các giảng viên, sinh viên đoàn Canada và các giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị...

Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Hội thảo "Đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ sau một chu kỳ đào tạo"

Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển mình tất yếu và khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên để phương thức đào tạo học...

Khoa KT- QTKD tham dự Hội thảo “Triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây AMIS.VN vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng”

Ngày 14/8/2014, Văn phòng MISA Hà Nội đã tổ chức thành công buổi Hội thảo với chủ đề: “Triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây AMIS.VN vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kế toán trên...

Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Hà Tĩnh làm việc với Đoàn giáo viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity

Trong 02 ngày 21/8 và 28/8/2014, tại Cơ sở 3 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - QTKD đã có các buổi làm việc với đoàn giáo viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ  Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ đề: “Kinh tế...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube