^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), ngày 17 tháng 10 năm 2019Ban chấp hành Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Giao lưu bóng chuyền hơi cho toàn thểnữ cán bộ giảng viên toàn Khoa

Đội nữ bộ môn Kinh tế và đội nữ bộ môn Quản trị nhập cuộc hết sức sôi nổi. Với tinh...

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

Trong những năm qua, Chi bộ khoa Kinh tế - QTKD luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế...

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cơ hội và thách thức với nền kinh tế Việt Nam

Khi hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực sẽ tác động thế nào đến Việt Nam. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát Hiệp định CPTPP, đồng thời chỉ ra một số cơ hội cũng như những thách thức mà Việt Nam phải vượt...

HỌC MỘT LÚC 2 NGÀNH – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hiện nay, quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng đang ngày càng thay đổi theo hướng có lợi cho sinh viên, một trong những điều đó là các trường đã tạo điều kiện cho sinh viên có thể học một lúc 2 bằng. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính xu thế của...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube