^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Chất lượng đào tạo là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các trường đại học nói chung và trường đại học Hà Tĩnh nói riêng.Trong những năm qua giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu như: quy mô phát triển nhanh, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo, cung cấp cho xã hội một nguồn lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề  từng...

NHẬN DIỆN NÈN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt xây dựng và phát triển Việt Nam có nền kinh tế tri thức. Vậy nền kinh tế tri thức là gì? Hiểu như thế nào đúng về một nền kinh tế tri thức? Trong khuôn khổ hạn chế, bài viết giản lược tối đa khái...

Những tố chất cần có của nhà quản trị giỏi

Nhà quản trị là những người làm việc trong các tổ chức, công việc của họ là phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định và kết dính các công việc không phải là quản trị trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó.

Thực trạng quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt nam hiện nay

Thực trạng quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt nam hiện nay

Ths.Nguyễn Thị Phước

Trường Đại Học Hà Tĩnh

 

Tự chủ đại học (university autonomy)  được quy định tại Khoản 1, Điều 32 của Luật Giáo dục đại học năm...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube