^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại ngân hàng thương mại

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do vậy các tổ chức, đơn vị nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng trong quá trình hoạt động của mình luôn tìm cách khai thác, sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Yêu cầu này có thể được thực hiện bởi nhiều cách khác nhau, song việc tìm cách nâng cao...

VIỆT NAM GIẢM 8 BẬC VỀ XẾP HẠNG CHỈ SỐ KHOẢNG CÁCH GIỚI TOÀN CẦU

 

Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2018 của Diễn Đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam xếp hạng thứ 77 toàn cầu về chỉ số khoảng cách giới, giảm 8 bậc so với  năm 2017.

Chỉ số Khoảng cách giới được giới thiệu lần đầu bởi Diễn đàn Kinh tế...

Những thành công trong hoạt động nâng cao giá trị thương hiệu Cam Thượng Lộc thời gian qua

 

Phát triển nông nghiệp trồng trọt là mục tiêu trong điểm trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thời gian vừa qua, trong đó có phát triển và xây dựng thương hiệu của nông sản Việt Nam hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu. Cam Thượng...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube