^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

Trong những năm qua, Chi bộ khoa Kinh tế - QTKD luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng...

HỌC MỘT LÚC 2 NGÀNH – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Hiện nay, quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng đang ngày càng thay đổi theo hướng có lợi cho sinh viên, một trong những điều đó là các trường đã tạo điều kiện cho sinh viên có thể học một lúc 2 bằng. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính xu thế của...

Nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Chất lượng đào tạo là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với các trường đại học nói chung và trường đại học Hà Tĩnh nói riêng.Trong những năm qua giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu như: quy mô phát triển nhanh, đa dạng về loại hình trường và...

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cơ hội và thách thức với nền kinh tế Việt Nam

Khi hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực sẽ tác động thế nào đến Việt Nam. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát Hiệp định CPTPP, đồng thời chỉ ra một số cơ hội cũng như những thách thức mà Việt Nam phải vượt...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube