^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Thực trạng quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt nam hiện nay

Thực trạng quyền tự chủ của các trường đại học công lập ở Việt nam hiện nay

Ths.Nguyễn Thị Phước

Trường Đại Học Hà Tĩnh

 

Tự chủ đại học (university autonomy)  được quy định tại Khoản 1, Điều 32 của Luật Giáo dục đại học năm 2012 như sau: “ Cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong các hoạt động chủ yếu thuộc các...

Những tố chất cần có của nhà quản trị giỏi

Nhà quản trị là những người làm việc trong các tổ chức, công việc của họ là phối hợp, định hướng, lựa chọn, quyết định và kết dính các công việc không phải là quản trị trong một tổ chức lại với nhau để đạt mục tiêu chung của chính tổ chức đó.

TỔNG KẾT KHÓA HỌC “ƯƠM MẦM Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”

Sau hơn 2 tháng học tập, ngày 8/6/2019 khóa đào tạo “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” do Trung tâm Hoa Kỳ, Đại Sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức cho học sinh, sinh viên đã chính thức kết thúc.

            Đây là lần thứ 3...

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TIỀN GỬI MỚI

Người gửi tiền được trả tối đa bao nhiêu tiền bảo hiểm nếu ngân hàng phá sản?

Theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì nếu tổ chức tín dụng bị phá sản, người gửi tiền tiết kiệm sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube