^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Tác động của việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam

Theo Hiến chương ASEAN có hiệu lực từ 15/12/2008, Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economics Community – AEC)sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, đánh dấu sự hội nhập toàn diện các nền kinh tế 10 nước Đông Nam Á, tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số 600 triệu người và GDP hàng năm khoảng 2.000 tỉ USD.

Xem thêm: Tác động của việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh làm việc với Đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity, Canada

Trong 02 ngày 21/8 và 25/8/2014, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đã có các buổi làm việc với đoàn giảng viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ...

Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Hà Tĩnh làm việc với Đoàn giáo viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity

Trong 02 ngày 21/8 và 28/8/2014, tại Cơ sở 3 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - QTKD đã có các buổi làm việc với đoàn giáo viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ  Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ đề: “Kinh tế...

Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Hội thảo "Đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ sau một chu kỳ đào tạo"

Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển mình tất yếu và khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên để phương thức đào tạo học...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube