^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Thủ tướng chính phủ ban hành chị thị tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi và góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xoá đói giảm...

Xem thêm: Thủ tướng chính phủ ban hành chị thị tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh năm học 2015 - 2016

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 9. Đây là hoạt động diễn ra thường niên và được Khoa Kinh tế - QTKD hết sức quan tâm, tạo...

Xem thêm: Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh năm học 2015 - 2016

Sôi nổi trận giao hữu bóng đã nữ giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD

Nữ giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD không chỉ giỏi công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, họ còn thể hiện là những người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt không khác nam giới, đặc biệt là bóng đá.

Xem thêm: Sôi nổi trận giao hữu bóng đã nữ giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD

Sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD với cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cố Tổng bí thư Hà Huy Tập

Tháng 3 và tháng 4 năm 2016, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2931 – 26/03/2016) và 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập (24/04/1906 - 24/04/2016), toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trường Đại học Hà Tĩnh sôi...

Xem thêm: Sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD với cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cố Tổng bí thư Hà Huy Tập

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube