^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Chuyển giá - hình thức gian lận thuế chủ yếu của các doanh nghiệp

Thuế là bộ phận quan trọng nhất của Ngân sách Nhà nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, quản lý thu thuế nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng ở các nước đang phát triển đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau tạo ra sức ép ngày càng tăng đối với nhiệm vụ thu thuế của Nhà nước. Một trong...

Sáp nhập, hợp nhất - Xu hướng phát triển của các ngân hàng tại Việt Nam

Trong lộ trình xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngân hàng nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém và phát triển hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhấn mạnh: Sáp nhập, hợp nhất ngân hàng là xu hướng tất yếu khách...

Hội thảo - Tập huấn về phát triển chương trình giáo dục đại học tại Đà Nẵng

Trong thời gian qua, giáo dục đại học thế giới đã có bước phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, giáo dục đại học đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó phải kể đến việc tăng số lượng...

Tuổi trẻ Khoa Kinh tế – QTKD nhớ nguồn

Ngày 29/05/2013, Câu lạc bộ Tình nguyện Nhiệt huyết Trẻ, Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Hà Tĩnh phối hợp với đoàn xã Đức Long huyện Đức Thọ đã tổ chức một ngày tình nguyện “uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa”. Đây là một...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube