^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TỪ THÁNG 2 NĂM 2017

Theo thông tư số 42/2016 TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành thì hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2017 giữ nguyên so với 2016, bên cạnh đó có một số nội dung mới như sau:

-          Đối tượng áp dụng Thông tư:

+ Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu...

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan ) và trường Đại học Hà Tĩnh

Từ ngày 8/1/2017 đến ngày 12/01/2017, trường đại học Hà Tĩnh rất hân hạnh đón tiếp đoàn giảng viên và sinh viên trường đại học Nakhon Phanom sang thăm trường đại học Hà Tĩnh. Trong 5 ngày, giảng viên và sinh viên hai trường đã có nhiều hoạt động...

Xem thêm: Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp năm 2017

Từ ngày 13/02/2017, các lớp cuối khóa bắt đầu tính thời gian thực tập. Mọi chi tiết về kế hoạch, bao gồm thời gian, lịch trình, phân công giảng viên hướng dẫn, các biểu mẫu và phiếu chấm điểm của đơn vị thực tập và giảng viên đều được thể hiện....

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube