^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa Kinh tế - QTKD và công ty Fansipan đã tổ chức thành công Hội thảo “Giao lưu chứng khoán”

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, khoa Kinh tế - QTKD đã phối hợp với công ty Công ty TNHH Đầu tư tài chính – BĐS Fansipan Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “Giao lưu chứng khoán”. Cuộc hội thảo diễn ra vào 14 giờ, chiều ngày 24/12/2016, tại Cơ sở mới - Trường Đại học Hà Tĩnh.

Xem thêm: Khoa Kinh tế - QTKD và công ty Fansipan đã tổ chức thành công Hội thảo “Giao lưu chứng khoán”

Nghiên cứu sinh Trần Thu Thủy – Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế

Chiều ngày 16/12/2016 tại Nhà I, Trường Đại học Thương Mại NCS Trần Thu Thủy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành: Quản lý kinh tế, mã số: 62.34.04.10 với đề tài: "Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực canh...

Xem thêm: Nghiên cứu sinh Trần Thu Thủy – Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công  luận án tiến sĩ kinh tế

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube