^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan ) và trường Đại học Hà Tĩnh

Từ ngày 8/1/2017 đến ngày 12/01/2017, trường đại học Hà Tĩnh rất hân hạnh đón tiếp đoàn giảng viên và sinh viên trường đại học Nakhon Phanom sang thăm trường đại học Hà Tĩnh. Trong 5 ngày, giảng viên và sinh viên hai trường đã có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiêm học tập và giao lưu văn hoá, bao gồm hoạt động trao đổi ngôn ngữ, giao lưu ẩm...

Xem thêm: Sôi nổi các hoạt động giao lưu văn hóa giữa đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Nakhon...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp năm 2017

Từ ngày 13/02/2017, các lớp cuối khóa bắt đầu tính thời gian thực tập. Mọi chi tiết về kế hoạch, bao gồm thời gian, lịch trình, phân công giảng viên hướng dẫn, các biểu mẫu và phiếu chấm điểm của đơn vị thực tập và giảng viên đều được thể hiện....

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube