^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Hà Tĩnh làm việc với Đoàn giáo viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity

Trong 02 ngày 21/8 và 28/8/2014, tại Cơ sở 3 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - QTKD đã có các buổi làm việc với đoàn giáo viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ  Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ đề: “Kinh tế Canada”, các giảng viên, sinh viên đoàn Canađa và cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD đã có nhiều thời...

Khoa KT- QTKD tham dự Hội thảo “Triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây AMIS.VN vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng”

Ngày 14/8/2014, Văn phòng MISA Hà Nội đã tổ chức thành công buổi Hội thảo với chủ đề: “Triển khai ứng dụng công nghệ điện toán đám mây AMIS.VN vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kế toán trên...

Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 7

Nhằm thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và hướng tới sự phát triển toàn diện của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD năm học 2013 - 2014, thiết thực đẩy mạnh phong trào NCKH trong sinh viên, nâng cao ý thức học tập, nghiên cứu, rèn luyện nghề nghiệp và tạo...

Hội thảo khoa học "Khủng hoảng kinh tế tác động đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"

Khủng hoảng kinh tế được biết đến bởi  sự tác động và ảnh hưởng tiêu cực của nó tới sức sản xuất của  nền kinh tế, sự tồn tại cả phát triển của các doanh nghiệp và đời sống mỗi người dân. 5 năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã cho thấy...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube