^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ KHOA KINH TẾ - QTKD

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh, chiều ngày 10/5//2017, tại phòng họp cơ sở mới ở Cẩm Bình - Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Minh (K6QTKD), Nguyễn Thị Như Lộc (K6QTKD), Võ Thị Quỳnh Hương (K6AKT). 


Tham dự...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA KINH TẾ - QTKD NĂM HỌC 2016 - 2017

 Trong không khí phấn khởi hướng tới Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường đại học Hà Tĩnh (19/03/2007 – 19/03/2017), hướng đến 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2017, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (KT –...

Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

Năm 2015, với cách tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số hộ nghèo 41.998 hộ, chiếm 11,4% với 103.929 nhân khẩu. Tổng số hộ cận nghèo 30.953 hộ, chiếm 8,4% với 119.484 nhân...

Xem thêm: Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 133/2016/TT – BTC  ra đời thay thế quyết định 48/2006/QĐ- BTC với nhiều sự thay đổi đáng kể, mục đích giao tính tự chủ cho doanh nghiệp nhiều hơn, quan tâm đến bản chất...

Xem thêm: So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC  hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT –...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube