^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA KINH TẾ - QTKD NĂM HỌC 2016 - 2017

 Trong không khí phấn khởi hướng tới Lễ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường đại học Hà Tĩnh (19/03/2007 – 19/03/2017), hướng đến 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2017, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (KT – QTKD) đã tổ chức thành công  hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017” với nhiều...

So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT – BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 133/2016/TT – BTC  ra đời thay thế quyết định 48/2006/QĐ- BTC với nhiều sự thay đổi đáng kể, mục đích giao tính tự chủ cho doanh nghiệp nhiều hơn, quan tâm đến bản chất...

Xem thêm: So sánh Thông tư 200/2014/TT-BTC  hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT –...

NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TỪ THÁNG 2 NĂM 2017

Theo thông tư số 42/2016 TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ban hành thì hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2017 giữ nguyên so với 2016, bên cạnh đó có một số nội dung mới như sau:

-

Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

Năm 2015, với cách tiếp cận chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số hộ nghèo 41.998 hộ, chiếm 11,4% với 103.929 nhân khẩu. Tổng số hộ cận nghèo 30.953 hộ, chiếm 8,4% với 119.484 nhân...

Xem thêm: Xóa đói giảm nghèo trên quê hương Hà Tĩnh

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube