^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

Ngày 16/11/2015 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ lần thứ nhất cho đối tượng là sinh viên năm cuối của Khoa. Hội thi được tổ chức với mục đích góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và đánh giá khả năng thực hành nghề nghiệp của sinh viên năm cuối chuyên ngành...

Xem thêm: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên...

Tác động của việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam

Theo Hiến chương ASEAN có hiệu lực từ 15/12/2008, Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economics Community – AEC)sẽ được thành lập vào cuối năm 2015, đánh dấu sự hội nhập toàn diện các nền kinh tế 10 nước Đông Nam Á, tạo ra thị trường chung của một khu...

Xem thêm: Tác động của việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam

Khoa Kinh tế - QTKD tổ chức Hội thảo "Đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ sau một chu kỳ đào tạo"

Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển mình tất yếu và khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Tuy nhiên để phương thức đào tạo học...

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh làm việc với Đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Western Trinity, Canada

Trong 02 ngày 21/8 và 25/8/2014, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đã có các buổi làm việc với đoàn giảng viên, sinh viên Trường Đại học Western Trinity đến từ Canada.

Tại buổi làm việc thứ nhất với chủ...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube