^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Trường Đại học Hà Tĩnh: tích cực các hoạt động tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2019

Trước tình hình kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có nhiều điểm mới so với các năm trước, cách thức tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh (HTU) cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt sức ép cạnh tranh từ các trường Đại học trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, HTU đã chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh...

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP, QUẢNG BÁ TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Nhằm chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2019, bắt đầu từ 04/3/2019 các đoàn tư vấn hướng nghiệp, quảng bá tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh đã đồng hành cùng khối học sinh trung học phổ thông trong việc tư vấn, lựa chọn nghề nghiệp.

 

Với mục đích...

Thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế -QTKD trường đại học Hà Tĩnh

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nghiên cứu khoa học là quá trình trải nghiệm từ lý thuyết đến thực tiễn, giúp sinh viên bước đầu rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy, tự khám phá, tự bồi dưỡng kiến thức. Nghiên cứu khoa học (NCKH) sẽ giúp sinh...

CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHỐNG XÓI MÒN CƠ SỞ TÍNH THUẾ VÀ CHUYỂN DỊCH LỢI NHUẬN

Vấn đề chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận đang là chủ đề nóng hiện nay và là một thách thức đối với cơ quan thuế. Đây là hành vi trốn thuế của người nộp thuế, nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng khoảng trống và những hạn chế trong...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube