^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Những thành công trong hoạt động nâng cao giá trị thương hiệu Cam Thượng Lộc thời gian qua

 

Phát triển nông nghiệp trồng trọt là mục tiêu trong điểm trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thời gian vừa qua, trong đó có phát triển và xây dựng thương hiệu của nông sản Việt Nam hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu. Cam Thượng Lộc được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã...

Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Hà Tĩnh

Tổ chức các trận giao hữu vào ngày Quốc tế phụ nữ là hoạt động thường niên của Công đoàn Khoa Kinh tế - QTKD. Vào ngày 7 tháng 3, Công đoàn Khoa đã tổ chức trận thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi giữa 2 Bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Ngày...

MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube