^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Nghiên cứu sinh Trần Thu Thủy – Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế

Chiều ngày 16/12/2016 tại Nhà I, Trường Đại học Thương Mại NCS Trần Thu Thủy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành: Quản lý kinh tế, mã số: 62.34.04.10 với đề tài: "Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực canh...

Xem thêm: Nghiên cứu sinh Trần Thu Thủy – Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công  luận án tiến sĩ kinh tế

Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh năm 2016

Ngày 16/11/2016,  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ lần thứ hai cho đối tượng là sinh viên năm cuối của Khoa.  Được tổ chức thành 2 cuộc thi gồm Nghiệp vụ kế toán giỏi...

Xem thêm: Hội thi Rèn luyện nghiệp vụ sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh năm 2016

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube