^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Triển khai mô hình Homestay ở làng Phong Giang- Tiên Điền

Nằm ở trung tâm xã Tiên Điền, gần khu vực khu lưu niệm Nguyễn Du, với địa bàn dài 1km, có diện tích tự nhiên 41 ha, làng Phong Giang (Nghi Xuân- Hà Tĩnh) có nhiều lợi thế để phát triển mô hình Homestay.

               Từ năm 2015, địa bàn được xác định là thôn điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự nỗ lực của cán bộ địa phương và sự...

MỘT SỐ VẪN ĐỀ CHỈ SỐ NĂNG L ỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) CỦA TỈNH HÀ TĨNH TRONG THỜI GIAN QUA

  1. Chỉ số NLCT cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hà Tĩnh

            Chỉ số NLCT cấp tỉnh là kết quả kết hợp nghiên cứu giữa Dự án nâng cao NLCT Việt Nam (VNCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bằng nhận xét của DN, PCI đánh giá và...

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

Trong những năm qua, Chi bộ khoa Kinh tế - QTKD luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế...

Giao lưu bóng chuyền hơi chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), ngày 17 tháng 10 năm 2019Ban chấp hành Công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Giao lưu bóng chuyền hơi cho toàn thểnữ cán bộ giảng...

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube