^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tỷ Giá / Giá Vàng

Tỷ giá Loại tiền VNĐ
 • USD
 • EUR
 • HKD
 • CHF
 • JPY
 • AUD
 • CAD
 • SGD
 • NZD
 • THB
 • NOK
Giá vàng 99,99
Mua Bán
 • SJC 10:00
 • SJC lẻ :00
(Đơn vị: 1000đ/chỉ)
Nguồn: VietPublic

Tai lieu ke toan may

Default Image

 Làm rõ giá tính thuế đối với mặt hàng chịu nhiều loại thuế cơ bản

Trong nền kinh tế thị trường, thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, mà còn là công cụ kích thích tăng trưởng, tái phân phối thu nhập giúp Chính phủ thực hiện công bằng và ổn định xã hội. Việc thực thi một chính sách thuế phù hợp là điều hết sức cần thiết. Trên cơ sở vận dụng các luật thuế hiện hành, bài viết xin đưa ra giá…
39

DU LỊCH NÔNG NGHIỆP - HÌNH THỨC DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI HÀ TĨNH: TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

in Nghiên cứu
Tóm tắt Tại Hà Tĩnh, du lịch nông nghiệp đã được biết đến và triển khai từ năm 2008. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp ở Hà Tĩnh còn mang tính nhỏ lẻ,…
74

Khoa KT - QTKD tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa tháng 9 năm 2017

in Tin tức - Sự kiện
Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế - QTKD luôn xác định nghiên…
68

Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại

in Nghiên cứu
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ (NHBL) là xu thế tất yếu và là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển nếu NHTM muốn tồn tại, phát…

Sinh viên nổi bật

Thông báo tuyển sinh Đại hoc, Cao đẳng liên thông ngành tài chính ngân hàng

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube