^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Giới thiệu Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

CHI BỘ

Bí Thư Chi Bộ   

Họ và tên: Đặng Thị Kim Oanh

Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập - Thành Phố Hà Tĩnh

Điện Thoại:0988.092.903

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube