^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Giới thiệu Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

                                    

                    Họ và tên: Hoàng Ngọc Hà

                    Học hàm - Học vị:  Thạc sỹ (NCS)

                    Chức Vụ: Bí Thư Chi Bộ   

                    Địa chỉ: Phường Thạch Linh - Thành Phố Hà Tĩnh

                    Điện Thoại: 0912.266.270

                    E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

    

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube